RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Kedvezményezett: GasztonyKözségi Önkormányzat

A project címe: Gasztonyi Tapsifüles Óvoda felújítása

A szerződött támogatás összege: 49 095 000 Ft

A támogatás mértéke: 98,19 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00039

A projekt célja az óvoda komplex felújítása és bővítése.

A meglévő óvoda egy hagyományos építéstechnológiával a 70-80-as években épült, többször bővített épület. Az épületszerkezetei, gépészeti berendezései az akkori hőtechnikai szabályozások megfelelően készültek, hőszigetelés nélkül, megújuló energia felhasználás nélkül. Intézményünk fűtésrendszere korszerűtlen, a cserépkályhák nagy helyet elfoglalnak az amúgy is kicsi alapterületű helyiségekből. Ahol nincsen kályha ott központi fűtéssel melegítünk, ez gázzal történik, a radiátorok elhelyezésénél azonban nem vették figyelembe a cserépkályhás fűtést. A helyiségek belmagassága rendkívül nagy, így a hő nem a gyermekek szintjén marad.

A jelenlegi épületszerkezetek elavultak, hőszigetelés nélküliek, a meglévő hőleadók hatásfoka a mai kornak nem megfelelő. A villamos berendezések hatásfoka nem a kor követelményeinek megfelelő. A meglévő épület fafödémes, hagyományos hőszigetelés nélküli aljzattal rendelkezik. Ablakai 1- vagy 2 rétegű üvegezéssel készültek. A meglévő épületben jelenleg nem megoldott az akadálymentesítés. Jelenleg nem rendelkezünk tornateremmel, így néhány mozgásfejlesztő eszközt kénytelenek vagyunk a csoportszobában tárolni, melynek állapota a folyamatos karbantartás, kisebb felújítások ellenére is igen leromlott.

A tornaszoba hiánya nagymértékben befolyásolja az egészséges testmozgás és a sportfoglalkozások lehetőségét, melyre kiemelt figyelmet kellene fordítani a 3-6 éves gyerekek körében.

A tervezett energetikai beruházás nem csak az intézmény fenntarthatóságát tenné könnyebbé, hanem lehetőséget biztosítana a gyereknevelésben a környezettudatosság bemutatása terén, „élő” példán keresztül.

A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon az országos célkitűzésekben vállaltakhoz, melyek szerint a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt célja, hogy a településen és vonzáskörzetében felújításra kerüljön egy igazi otthonos, a gyerekek számára biztonságot és otthonos körülményeket nyújtó óvoda. Minden szülő szereti gyermekét biztonságban, és megfelelő, a XXI. századi körülmények színvonalát biztosító helyen tudni. A felújítás során, megtörténne az épület akadálymentesítése, valamint a gyermekek számára egy igazi tornaszoba kialakítása, mely teljes mértékben megváltoztatná óvodánk jellegét.

Az épület a pályázatból bővítésre kerülni, megvalósulnának a hiányzó funkcionális helyiségek, mely által nem csak a gyermekek, de az ott dolgozók számára is megfelelő körülmények kerülnének biztosításra.

További cél a korszerű, teljes megújuló energiát használó fűtésrendszer kialakítása, és az épület villamos energia igényének napelemmel történő kielégítése.

A meglévő óvoda egy családi lakóházból került egykoron kialakításra. A jelenlegi kialakítás a mai követelményeknek már nem felel meg, csupán a foglalkoztató és gyermeköltöző felel meg az előírt méreteknek. A kiegészítő helyiségek hiányoznak, vagy méretükben nem megfelelőek pld. gyermek mosdó. Az épületben korábban korszerűsítésre került a konyha melyet a felújítás nem érint. Az épület energetikailag nem kielégítő, nem hőszigetelt, csupán a nyílászárók kerültek kicserélésre. Az épület nem akadálymentesített és bővítés nélkül ez nem is oldható meg. A meglévő játszóudvar elavult, a játszószerek elhasználódtak, már gazdaságosan nem felújíthatóak, mindenképpen cserére szorulnak. Ezért az Önkormányzat elhatározta, hogy pályázati források igénybevételével korszerűsíti és bővíti, hogy a mai igényeknek és követelményeknek megfeleljen.

A tervezett óvoda felújítással egy 33 négyzetméteres bővítménnyel készül, ami összeköti a meglévő óvodát egy ~ 60 m2 teremmel, ami az óvodai sportfoglalkozásokat kiszolgálja.

Infrastrukturális fejlesztések rövid leírása:

Új mozgáskorlátozott parkoló építése, kerítés építéssel együtt, Mozgáskorlátozott rámpa építése,Új közlekedő folyosó építése, Új mozgáskorlátozott wc építése, Új tornaterem kialakítása, Új hőszigetelt padozat kialakítása, Nyílászáró csere, Mennyezet hőszigetelés, Új villanyszerelés készítése, Új gázkazán és radiátorok szerelése.

Az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornateremmel. Mint a jelenlegi alaprajzon is látható egy nagy raktárhelyiség foglalja el intézményünk közel 30 %-át, mely átalakításával oldódna meg évtizedes problémánk. A többi óvodával azonos módon, szakmai programunk egyik kiemelt fejezete a készség és a képességfejlesztés, ezen belül is a mozgásfejlesztés a testnevelés, a mozgásos játék és a mindennapos mozgás.

Célunk: A gyermek testi képességeinek sokoldalú, harmonikus fejlesztése. A gyermek egészségének megőrzése, megóvása. A gyermek mozgásműveltségének alakítása, mozgástapasztalatainak bővítése és természetes mozgásigényének kielégítése.

Sajnos erre eddig csak a szabadban vagy a foglalkoztató teremben volt módunk, ahol később a gyerekek fektetése is történt, mely sem higiéniai, sem egyéb szempontok szerint sem célszerű. A raktár terem átalakításával lehetőségünk nyílna a kor követelményeinek megfelelően a fentebb leírtakat megvalósítani.